Alt Çene Geridelik Sorunu - Uzm. Dt. Melike TOKMAK ATAPEK

Alt çenenin geride olma durumu, erken çocukluk döneminde bize çok tatlı bir görüntü verse de çoğunlukla tedavi edilmesi gereken bir problemdir.

Alt çenenin geride konumlanmasıyla, alt dudak üst dişler ve alt dişler arasında konumlanmaya başlayarak üst çenenin öne doğru büyümesini frenleyecek mekanizmayı devre dışı bırakırken aynı zamanda da alt çenenin öne doğru büyümesini engeller.

Birden fazla problem hem çözülmeyi beklerken hem de iç içe girerek daha da kaotik bir durum oluşturur. Örneğin alt dudağın yanlış konumlanmasıyla üst ön dişler öne doğru boşluklar oluşturarak açılmaya başlar. Alt ön dişlerde de yukarıya doğru uzama görülmektedir.

Bazen bu durumlar bir şekilde karşımıza çıkarken, bazı durumlarda tüm karmaşa aynı anda vuku bulmaktadır.

Alt çene geride konumlandığından arka bölgede soluk borusu kısmında daralma olduğundan çocuk daha rahat nefes almak için ağzını açmaya başlar ve bu sekilde dil de hatalı konumlanmaya başlar ve damak kubbesinde konumlanmaması sebebiyle üst çenede de darlık oluşmaya başlar.

Uyku esnasında ağzı açık uyuyan ve kaliteli nefes alamayan bireylerde uyku kalitesi düşmeye başlar. Çocukluk döneminde büyüme gelişimin etkilenmesinden başlayarak, erişkin dönemde horlama gibi durumlar oluşabilmektedir.

Bu duruma burun problemleri de eşlik etmeye başladığında kompleks olan sorunlar daha da kompleks hale gelirler.

Tüm bu sorunların aşama aşama belirlenip bir takım egzersizler ile desteklenerek KBB doktoru konsültasyonu eşliğinde tedavi edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımla

Uzm. Dt. Melike TOKMAK ATAPEK