Diş Teli Nasıl Takılır? - Uzm. Dt. Melike TOKMAK ATAPEK

Eylül 28, 2023by meliketokmakatapek

Hastalarımızın daha önce de bahsettiğimiz gibi ilk muayenesinin ardından gerekli radyografik incelemeleri de yapmamızın ardından tedavi planlamasını netleştirir ve tedavimize başlamak için randevulaşırız.

Braketleme seansı esnasında dişlerin üzerine su ve tükürüğün bulaşmaması gerekmektedir bu amaçla ekartör dediğimiz yanak ve dudakları ayıran aparatımızı hastamızın ağzına uygularız.

Braketlerin gelecekleri alana pürüzlendirme işlemi uygularız. Halk arasında mavi jel de denen bu uygulama mikropürüzler oluşturarak braketlerin tabanlarının diş üzerine daha iyi yapışmasını sağlamakta, bizler için azami düzeyde iyi bir yüzey oluşmasını sağlamaktadır.

Pürüzlendirme işleminin ardından bond dediğimiz braket yapıştırıcı ile diş yüzeyi arasında kritik olan ara bağlanmayı yapacak olan uygulamayı yaparız. Bond uygulamasından sonra diş yüzeyine ışık tutarak bond uygulamasının polimerizasyonunu sağlarız.

Bond uygulaması sonrasında dişlerin üzerine yapıştıracağımız braketlerin tabanlarına yapıştırıcıyı uygularız. Ve braketin tabanının bastırarak fazlalık olan yapıştırıcıyı da kenarlardan temizleyerek yeniden ışık tutarız ve braketin nihai bağlanmasını gerçekleştiririz.

Ardından tüm braket tatbikimiz bittikten sonra en inceden başlayarak ark telini dişlere lastikler ya da özel olarak ayarlanmış teller aracılığıyla oturtur. Seansımızı sonlandırırız.

Bu seans sonrasında çapraşıklık durumuna göre ve uyguladığımız metoda göre braketler aynı hizzada dizilmezler ve ark teli bir braketten diğer brakete geçerken eğimler gösterir. Ark teli yeniden düz haline gelmeye çalışırken dişleri düzeltir. Braketlerin aynı hizaya gelmesi ve tellerin kalınlaşması ilerleyen seanslarda gerçekleşmektedir.