Ortodontik Tedavi Muayenesi Esnasında Alınan Röntgenler - Uzm. Dt. Melike TOKMAK ATAPEK

Nisan 27, 2023by meliketokmakatapek

Panoramik röntgen; en kısa tabiri ile hastalarımızın çeneleri içerisinde dişlerinin genel durumlarını tespit etmek için kullandığımız bir röntgendir.

Biraz daha detay vermek gerekirse, panoramik röntgen; hastamızın ağzının içindeki çürükler, mevcut restorasyonlarının değerlendirilmesi, yirmi yaş dişlerinin çene kemiği içerisindeki konumlarını tespit etmek, gömük dişlerin varlığı, karışık ve süt dişlenme döneminde daimi dişlerin de incelenmesi gibi durumların tespiti amacıyla aldığımız röntgendir.

Genel diş hekimliği esnasında da alınan büyük çene filmleri olarak isimlendirilirler. Her başlayan ortodontik tedavide rutinde alınan bir radyograftır.

Lateral sefalometrik röntgen: alt ve üst çenemizin hem birbirleriyle hem de kafa kaidesiyle olan ilişkilerini tespit etmek amacıyla aldığımız yandan çekilmiş bir fotoğrafın röntgen halidir. Burada çenelerin birbirleriyle olan ilişkilerini değerlendirebileceğimiz gibi dişlerin açıları, dudak ile olan ilişkileri, boyun omurlarımızdan iskelet yaşı tayini gibi tedavimiz açısından gerekli tespitleri yapabileceğimiz röntgendir.

Anteroposterior grafi: yüzümüzün karşıdan çekilmiş fotoğrafının röntgen halidir. Yüzümüzde var olan asimetlerilerin iskeletsel dokulara ne denli yansıdığını görmek amacıyla alınmaktadır.

Bazı durumlarda tomografi gibi ileri görüntüleme tekniklerinden olan bazı grafiler isteyebilmekteyiz. Örneğin gömük kalmış bir dişin tam yerinin lokalizasyonu gibi net belirlememizin zorunlu olduğu cerrahimize yardımcı olacağını düşündüğümüz durumlarda isteyebilmekteyiz.

Saygılarımla

Uzm. Dt. Melike TOKMAK ATAPEK