Üst Çene Darlığı Tedavi Yöntemleri Nelerdir? - Uzm. Dt. Melike TOKMAK ATAPEK

Mayıs 5, 2023by meliketokmakatapek

Üst çene darlığı, genellikle hastalarımız ve ebeveynleri tarafından kolaylıkla farkedilebilen bir problemdir.

Damak kubbesi çok derin olan üst çene darlığı hastalarında, dişlerde çapraşıklık da eşlik etmektedir ve çoğunlukla gülümsemeleri esnasında yanaklar ve dişler arasında geniş karanlık alanlar kalmaktadır. Hava yolu ile yakından ilişkili olan üst çene darlığı olan hastalarda yğksek bir oranda burun problemleri de görülmektedir ve dil olması gereken yerde yerleşemediğinden gece horlama gibi sorunlar olabilmektedir.

Bunların tedavisinde birden çok yaklaşım bulunmaktadır. Öncelikle üst çene darlığının sebebinin tespit edilmesi gerekmektedir. Sebebi ortadan kaldırmadan bir problem çözmeye çalıştığımızda ancak ve ancak ileride nüks edecek bir geçici bir çözüm bulmuş oluruz. Gerektiğinde kulak burun boğaz doktoruyla bir konsültasyon yapılmaldır.

Tespit ettikten sonra tedavi yaklaşımlarında;

Hareketli genişletme apareyler kullanılabilmektedir. Genellikle erken çocukluk döneminde tercih edilirler. Hastalarımız kendilerinin takıp çıkaracakları bir aparey kullanırlar. Haftada 2 ya da 3 kez apareyin ortasındaki vida veya vidalar çevrilerek istenen genişletme elde edilir.

Sabit genişletme apareyleri kullanılabilmektedir. Henüz iskeletsel matürasyonunu tamamlamamış hastalarda sabit apareylerle genişletme sağlanabilmektedir. Bunun için sutura palatina media dediğimiz yapının kemikleşmemiş olması gerekmektedir. Farklı çevirme prosedürleri bulunmaktadır. Hastalarımız apareylerini takıp çıkaramazlar.

Yalnızca sabit genişletme apareyleriyle genişletmenin sağlanamayacağı durumlarda cerrahi olmayan ancak minividalar ihtiva eden sistemler ile üst çenenin genişletilmesi sağlanabilir.

Sutura palatina medianın tamamen kemikleştiği durumlarda SARPE denen bir cerrahi operasyon ile üst çene genişletmesi sağlanabilir.

Saygılarımla

Uzm. Dt. Melike TOKMAK ATAPEK